اولین همایش ملی باتری لیتیومی، آذر ماه ۱۴۰۰

اولین همایش ملی باتری لیتیومی

The first national conference on lithium batteries

پوستر اولین همایش ملی باتری لیتیومی

اولین همایش ملی باتری لیتیومی در تاریخ ۲۴ آذر ۱۴۰۰ توسط دانشگاه علم و صنعت ایران،سازمان توان در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی باتری لیتیومی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی باتری لیتیومی