اولین همایش حقوق و امور مدنی، اسفند ماه ۱۳۹۵

اولین همایش حقوق و امور مدنی

پوستر اولین همایش حقوق و امور مدنی

اولین همایش حقوق و امور مدنی در تاریخ ۱۹ اسفند ۱۳۹۵ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد نطنز ،دانشگاه آزاد اسلامي واحد نطنز در شهر نطنز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش حقوق و امور مدنی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش حقوق و امور مدنی