اولین همایش ملی حقوق خصوصی نوین با محوریت تحکیم خانواده، آبان ماه ۱۴۰۲

اولین همایش ملی حقوق خصوصی نوین با محوریت تحکیم خانواده

The first national conference of modern private law focusing on family consolidation

پوستر اولین همایش ملی حقوق خصوصی نوین با محوریت تحکیم خانواده

اولین همایش ملی حقوق خصوصی نوین با محوریت تحکیم خانواده در تاریخ ۳ آبان ۱۴۰۲ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر، در شهر خمینی شهر برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی حقوق خصوصی نوین با محوریت تحکیم خانواده مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی حقوق خصوصی نوین با محوریت تحکیم خانواده