همایش بین المللی حقوق و فقه اسلامی، اسفند ماه ۱۳۹۶

همایش بین المللی حقوق و فقه اسلامی

International conference on Law and Islamic jurisprudence

پوستر همایش بین المللی حقوق و فقه اسلامی

همایش بین المللی حقوق و فقه اسلامی در تاریخ ۷ اسفند ۱۳۹۶ توسط ،مركز همايش هاي كوشا گستر در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش بین المللی حقوق و فقه اسلامی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش بین المللی حقوق و فقه اسلامی