نخستین کنگره بین المللی حقوق ایران با رویکرد حقوق شهروند، آبان ماه ۱۳۹۶

نخستین کنگره بین المللی حقوق ایران با رویکرد حقوق شهروند

پوستر نخستین کنگره بین المللی حقوق ایران با رویکرد حقوق شهروند

نخستین کنگره بین المللی حقوق ایران با رویکرد حقوق شهروند در تاریخ ۳ آبان ۱۳۹۶ توسط ،مركز همايش هاي بين المللي توسعه داتيس در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین کنگره بین المللی حقوق ایران با رویکرد حقوق شهروند مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نخستین کنگره بین المللی حقوق ایران با رویکرد حقوق شهروند