نخستین کنگره بین المللی حقوق ایران با رویکرد حقوق شهروند

نخستین کنگره بین المللی حقوق ایران با رویکرد حقوق شهروند

پوستر نخستین کنگره بین المللی حقوق ایران با رویکرد حقوق شهروند

نخستین کنگره بین المللی حقوق ایران با رویکرد حقوق شهروند در تاریخ ۳ آبان ۱۳۹۶ توسط مرکز همایش های بین المللی توسعه داتیس و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین کنگره بین المللی حقوق ایران با رویکرد حقوق شهروند مراجعه فرمایید.


اهداف کنگره
چگونگی بالابردن آگاهی و تسلط مدیران دستگاه های اجرایی بر قوانین و مسائل حقوقی
بررسی اهمیت قانون و قانون مداری در پیشرفت و توسعه کشور
آموزش و به روز رسانی کارشناسان حقوقی دستگاه های اجرایی
بررسی و رفع مشکلات تداخل دیدگاه کارشناسان حقوقی با مدیران دستگاه های اجرایی
چگونگی رفع اختلافات حقوقی دستگاه های اجرایی
شناسایی و بررسی خلاً ها و ضعف های قوانین با حوزه فعالیت دستگاه های اجرایی
بررسی و رفع اختلافات حقوقی دستگاههای اجرایی در برداشت از قوانین و مقررات
بررسی پژوهش­های حقوقی، تأیید صلاحیت و آموزش مداوم کارشناسان و مشاورین و مدیران حقوقی دولت و دستگاه­های اجرایی
بررسی و نظارت حقوقی برگزارش­های دستگاههای نظارتی (در مورد تخلفات، نارسائیها و سوء‌ جریانهای اداری و مالی و...) و ارائه راهکارهای قانونی جهت رفع مشکلات موجود
بررسی روند ایجاد نهادهای نظارتی مردم نهاد برای حسن اجرای قانون اساسی و حقوق شهروندی
نظارت و ارزشیابی وظایف ، فعالیت ها و مسئولیت ها در دستگاه های اجرایی به منظور تشخیص موانع و مشکلات در اجرای قوانین
آشنایی با موازین حقوقی و ضوابط قانونی در دستگاههای تقنینی ، قضائی و اجرائی (زیر مجموعه حقوق عمومی)

 

محورهای کنفرانس:

v     نظارت و اجرای قوانین در دستگاه های اجرایی

v     ایجاد محیط و ساختار مناسب حقوقى، قضایى و ادارى براى تحقق اهداف چشم انداز 20 ساله کشور

v     پیشگیرى از فساد ادارى و مبارزه با آن و تنظیم قوانین مورد نیاز

v     ایجاد قانون گرایی در دستگاه های اجرایی

v     اصلاح نظام ادارى و قضایى در جهت افزایش تحرک و کارآیى، بهبود خدمت رسانى به مردم، تامین کرامت و معیشت کارکنان

v     حقوق شهروندی

شناسایی چالش ها و موانع فراروی تحقق حقوق شهروندی و یافتن راهکارهای عملی در نظام حقوقی ایران
بررسی شاخص های کمی و کیفی به منظور پایش و ارزیابی فعالیت همه دستگاه های اجرایی در حوزه حقوق شهروندی
شناسایی و توصیف «حقوق شهروندی» و نظارت در جهت نهادینه کردن ان در دستگاههای اجرایی
v     حقوق اساسی

نظام های حکومتی
حقوق و آزادی های فردی
تفسیر قانون اساسی
v     آگاهی مردم از قوانین کشور و ارتقای سیاست‌های کیفری

v     ساماندهی خدمات حقوقی در دستگاه‌های اجرایی به منظور به روز شدن سازمان حقوقی دولت

v     خدمات حقوقی در دستگاه های اجرایی

خدمات عمومی حقوقی
خدمات خصوصی حقوقی
گروه امور اجتماعی
گروه امور اقتصادی
گروه امور قضایی
گروه امور زیر بنایی
گروه امور سیاسی
گروه امور فرهنگی
v     ارتقاء، تقویت و اصلاح نظام حقوقی کشور

v     برانگیختن شوق عدالت طلبی و اعتماد درونی کارکنان دستگاه ها

v     حقوق و توسعه فرهنگی و سیاسی کشور

v      حقوق و توسعه اقتصادی و کسب و کار

 سایر محور ها

 

حقوق خصوصی
1-    حقوق مدنی :

 حقوق اشخاص

  حقوق شخصیه

  حقوق ارثیه

2-    حقوق اموال :

  حقوق قراردادی

  مسئولیت مدنی

3-    حقوق تجارت :

   مشاغل تجاری

 قراردادهای تجاری

شخص حقیقی تجاری ( تاجر)

موت تجاری ( ورشکستگی)

 شخص حقوقی تجاری( شرکت های تجاری)

 اسناد تجاری ( چک و سفته و برات و ...)

                       

حقوق جزا
1-    حقوق جزای داخلی

 

1-1            حقوق جزای عمومی :

جرم

مسئولیت کیفری

مجازات

 

1-2            حقوق جزای اختصاصی :

جرائم علیه اشخاص

جرائم علیه اموال

جرائم علیه امنیت

2-    حقوق جزای خارجی

 

2-1 حقوق جزای فرا ملی

2-2 حقوق کیفری بین الملل

3-    علوم مُعین

 

3-1   علوم جرم یابی :

 پزشکی قانونی

  پلیس علمی

3-2  علوم جرم شناسی :

روان شناسی کیفری

 جامعه شناسی کیفری

 زیست شناسی کیفری

3-3    کیفرشناسی :

علم اداره زندان­ها

 روان شناسی قضائی

   روانپزشکی قانونی

حقوق عمومی
1-      حقوق اساسی :

 نظام­های حکومتی

حقوق و آزادی­های فردی

 تفسیر قانون اساسی

 

2-      حقوق اداری :

اعمال اداری

 قراردادهای اداری

3-      آئین دادرسی :

 

       آئین دادرسی مدنی

       آئین دادرسی کیفری

       آئین دادرسی اداری( در مورد ادارات دولتی)

      آئین دادرسی تجاری( مربوط به دعاوی حقوق تجارت)

4-    حقوق ثبت

5-      حقوق کار :

     کارگر

     کارفرما

     مراجع حل اختلاف

 

6-      حقوق بانکی

7-    حقوق بیمه

 

حقوق بین الملل
1-    حقوق بین الملل عمومی :

   حقوق اساسی بین الملل

   حقوق اداری بین الملل

  آئین دادرسی بین الملل

 

2-    حقوق بین الملل خصوصی

 

2-1 حقوق مدنی بین الملل :

   تعارض قوانین

تعارض دادگاهها

تابعیت

2-2 حقوق تجارت بین المللمقالات پذیرش شده در نخستین کنگره بین المللی حقوق ایران با رویکرد حقوق شهروند