اولین همایش ملی سلامت،فقه و حقوق، اسفند ماه ۱۴۰۰

اولین همایش ملی سلامت،فقه و حقوق

1st National Conference of Health, Jurisprudence, Law

پوستر اولین همایش ملی سلامت،فقه و حقوق

اولین همایش ملی سلامت،فقه و حقوق در تاریخ ۵ اسفند ۱۴۰۰ توسط موسسه آموزش عالی آفاق ارومیه، برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی سلامت،فقه و حقوق مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی سلامت،فقه و حقوق