نخستین کنفرانس ملی پژوهش در حقوق، علوم قضایی، فقه و علوم اسلامی، مهر ماه ۱۴۰۲

نخستین کنفرانس ملی پژوهش در حقوق، علوم قضایی، فقه و علوم اسلامی

The first national research conference in law, jurisprudence, jurisprudence and Islamic sciences

پوستر نخستین کنفرانس ملی پژوهش در حقوق، علوم قضایی، فقه و علوم اسلامی

نخستین کنفرانس ملی پژوهش در حقوق، علوم قضایی، فقه و علوم اسلامی در تاریخ ۲۰ مهر ۱۴۰۲ توسط ،فصلنامه علمی حقوق تجاریبا همکاری مرکز پژوهش های صنعتی و معدنی تجهیز صنعت نگین پاسارگاد در شهر اهواز برگزار خواهد شد.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.