سومین کنگره بین المللی روش های کم تهاجمی زنان و مامایی ایران، آذر ماه ۱۳۹۷

سومین کنگره بین المللی روش های کم تهاجمی زنان و مامایی ایران

Third International Congress on Minimally Invasive Gynecology & Obstetrics

پوستر سومین کنگره بین المللی روش های کم تهاجمی زنان و مامایی ایران

سومین کنگره بین المللی روش های کم تهاجمی زنان و مامایی ایران در تاریخ ۲۷ آذر ۱۳۹۷ توسط ،انجمن علمی جراحی های کم تهاجمی زنان ایرانانجمن علمي جراحي هاي كم تهاجمي زنان ايران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنگره بین المللی روش های کم تهاجمی زنان و مامایی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنگره بین المللی روش های کم تهاجمی زنان و مامایی ایران