کنگره ملی سالانه دانش و فناوری در علوم و مهندسی برق و کامپیوتر، بهمن ماه ۱۳۹۷

کنگره ملی سالانه دانش و فناوری در علوم و مهندسی برق و کامپیوتر

National Congress of Science and Technology in Electrical and Computer Science and Engineering

پوستر کنگره ملی سالانه دانش و فناوری در علوم و مهندسی برق و کامپیوتر

کنگره ملی سالانه دانش و فناوری در علوم و مهندسی برق و کامپیوتر در تاریخ ۲۴ بهمن ۱۳۹۷ توسط ،موسسه آموزش عالي علامه رفيعي در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنگره ملی سالانه دانش و فناوری در علوم و مهندسی برق و کامپیوتر مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنگره ملی سالانه دانش و فناوری در علوم و مهندسی برق و کامپیوتر