همایش ملی جوان و اصالت فرهنگی، مهر ماه ۱۳۹۴

همایش ملی جوان و اصالت فرهنگی

National Conference on Youth and Cultural Originality

پوستر همایش ملی جوان و اصالت فرهنگی

همایش ملی جوان و اصالت فرهنگی در تاریخ ۱۶ مهر ۱۳۹۴ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد حاج قاسم سلیمانی (کرمان)،آموزشكده فني و حرفه اي سما كرمان در شهر کرمان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی جوان و اصالت فرهنگی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی جوان و اصالت فرهنگی