همایش ملی جایگاه استان کرمانشاه در دفاع مقدس، مرداد ماه ۱۳۹۳

همایش ملی جایگاه استان کرمانشاه در دفاع مقدس

پوستر همایش ملی جایگاه استان کرمانشاه در دفاع مقدس

همایش ملی جایگاه استان کرمانشاه در دفاع مقدس در تاریخ ۳۰ مرداد ۱۳۹۳ توسط دانشگاه پیام نور واحد کرمانشاه،دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه در شهر کرمانشاه برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.