همایش ملی تولید و بهره برداری از انرژی های نو سازگار با محیط زیست، آذر ماه ۱۳۹۳

همایش ملی تولید و بهره برداری از انرژی های نو سازگار با محیط زیست

National Conference on Producing & Operating of Environmental Renewable Energy

پوستر همایش ملی تولید و بهره برداری از انرژی های نو سازگار با محیط زیست

همایش ملی تولید و بهره برداری از انرژی های نو سازگار با محیط زیست در تاریخ ۶ آذر ۱۳۹۳ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد حاج قاسم سلیمانی (کرمان)،دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات كرمان در شهر کرمان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی تولید و بهره برداری از انرژی های نو سازگار با محیط زیست مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی تولید و بهره برداری از انرژی های نو سازگار با محیط زیست