چهارمین کنفرانس مشعل و کوره صنعتی، خرداد ماه ۱۳۹۳

چهارمین کنفرانس مشعل و کوره صنعتی

Fourth National Conference on industrial burners and furnaces

پوستر چهارمین کنفرانس مشعل و کوره صنعتی

چهارمین کنفرانس مشعل و کوره صنعتی در تاریخ ۲۹ خرداد ۱۳۹۳ توسط ،شركت هم انديشان انرژي كيميا در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس مشعل و کوره صنعتی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس مشعل و کوره صنعتی