همایش ملی شرکتهای دانش بنیان فرصت ها و چالش ها و نقش آن در توسعه کشور، اسفند ماه ۱۳۹۵

همایش ملی شرکتهای دانش بنیان فرصت ها و چالش ها و نقش آن در توسعه کشور

National Conference on knowledge based Organizations Opportunities?Challenges and their role in National Development in Iran

پوستر همایش ملی شرکتهای دانش بنیان فرصت ها و چالش ها و نقش آن در توسعه کشور

همایش ملی شرکتهای دانش بنیان فرصت ها و چالش ها و نقش آن در توسعه کشور در تاریخ ۱۸ اسفند ۱۳۹۵ توسط دانشگاه بین المللی چابهار،دانشگاه پيام نور سيستان و بلوچستان در شهر چابهار برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی شرکتهای دانش بنیان فرصت ها و چالش ها و نقش آن در توسعه کشور مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی شرکتهای دانش بنیان فرصت ها و چالش ها و نقش آن در توسعه کشور