اولین همایش ملی فناوری و مدیریت دانش با محوریت اقتصاد مقاومتی، بهمن ماه ۱۳۹۳

اولین همایش ملی فناوری و مدیریت دانش با محوریت اقتصاد مقاومتی

The first national conference on technology and knowledge management focusing on resistance economics

پوستر اولین همایش ملی فناوری و مدیریت دانش با محوریت اقتصاد مقاومتی

اولین همایش ملی فناوری و مدیریت دانش با محوریت اقتصاد مقاومتی در تاریخ ۲۹ بهمن ۱۳۹۳ توسط دانشگاه تربت حیدریه،دانشگاه تربت حيدريه در شهر تربت حیدریه برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی فناوری و مدیریت دانش با محوریت اقتصاد مقاومتی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی فناوری و مدیریت دانش با محوریت اقتصاد مقاومتی