همایش مدیریت دانش و علوم اطلاعات: پیوندها و برهم‌کنشها، فروردین ماه ۱۳۸۸

همایش مدیریت دانش و علوم اطلاعات: پیوندها و برهم‌کنشها

همایش مدیریت دانش و علوم اطلاعات: پیوندها و برهم‌کنشها در تاریخ ۲۶ فروردین ۱۳۸۸ توسط ،انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایرانانجمن كتابداري و اطلاع رساني ايرانپژوهشگاه اطلاعات و مدارك علمي ايران در شهر تهران برگزار گردید.