اولین سمپوزیوم بین المللی مدیریت دانش و نوآوری در شهر

اولین سمپوزیوم بین المللی مدیریت دانش و نوآوری در شهر

First Symposium of Knowledge and Innovation Management

پوستر اولین سمپوزیوم بین المللی مدیریت دانش و نوآوری در شهر

اولین سمپوزیوم بین المللی مدیریت دانش و نوآوری در شهر در تاریخ ۱۹ دی ۱۳۹۵ تا ۲۰ دی ۱۳۹۵ توسط فصلنامه تخصصی شهر و منظر و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای اصلی سمپوزیوم :

-توسعه شهر هوشمند مبتنی بر مدیریت دانش و نوآوری
-شهرهای هوشمند دانش‌بنیان
-مدیریت دانش فضایی-اجتماعی
-تسهیل نوآوری و خلاقیت و مدیریت دانش
-برقراری ارتباط میان نوآوری و تولید دانش
-ایجاد شبکه‌های نوآوری و خلاقیت
-نقش مدیریت دانش در نوآوری‌های درون‌سازمانی
-مدیریت دانش برای دست‌یابی به نوآوری‌های مشارکتی و جهانی
-بهینه‌سازی فرایند حل مسئله از طریق مدیریت دانش
-مدیریت دانش و فضاهای باز (شهری)
-مدیریت دانش و نوآوری بدون‌مرز و آزاد