اولین سمپوزیوم بین المللی مدیریت دانش و نوآوری در شهر، دی ماه ۱۳۹۵

اولین سمپوزیوم بین المللی مدیریت دانش و نوآوری در شهر

First Symposium of Knowledge and Innovation Management

پوستر اولین سمپوزیوم بین المللی مدیریت دانش و نوآوری در شهر

اولین سمپوزیوم بین المللی مدیریت دانش و نوآوری در شهر در تاریخ ۱۹ دی ۱۳۹۵ توسط ،فصلنامه تخصصي شهر و منظر در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.