دومین همایش ملی علوم ورزشی با رویکرد یافته های کاربردی در ورزش، اسفند ماه ۱۳۹۶

دومین همایش ملی علوم ورزشی با رویکرد یافته های کاربردی در ورزش

The 2nd National Conference on Sport Sciences with the Approach to Applied Performance in Sport

پوستر دومین همایش ملی علوم ورزشی با رویکرد یافته های کاربردی در ورزش

دومین همایش ملی علوم ورزشی با رویکرد یافته های کاربردی در ورزش در تاریخ ۲ اسفند ۱۳۹۶ توسط ،اداره كل ورزش و جوانان استان خوزستان در شهر اهواز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی علوم ورزشی با رویکرد یافته های کاربردی در ورزش مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی علوم ورزشی با رویکرد یافته های کاربردی در ورزش