اولین همایش ملی برق و کامپیوتر جنوب ایران ، اردیبهشت ماه ۱۳۹۲

اولین همایش ملی برق و کامپیوتر جنوب ایران

First National Conference on Electrical and Computer South Iran

پوستر اولین همایش ملی برق و کامپیوتر جنوب ایران

اولین همایش ملی برق و کامپیوتر جنوب ایران در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۲ توسط ،دانشگاه آزاد اسلامي واحد خورموج در شهر خورموج برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی برق و کامپیوتر جنوب ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی برق و کامپیوتر جنوب ایران