کنفرانس بین المللی علم و فناوری خوارزمی، اسفند ماه ۱۴۰۲

کنفرانس بین المللی علم و فناوری خوارزمی

Khwarizmi International Conference on Science and Technology

پوستر کنفرانس بین المللی علم و فناوری خوارزمی

کنفرانس بین المللی علم و فناوری خوارزمی در تاریخ ۶ اسفند ۱۴۰۲ توسط سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، در شهر تهران برگزار گردید.