نخستین همایش بین المللی ادبیات: زبان همدلی، اسفند ماه ۱۳۹۶

نخستین همایش بین المللی ادبیات: زبان همدلی

First International Literature Conference: Empathy Language

پوستر نخستین همایش بین المللی ادبیات: زبان همدلی

نخستین همایش بین المللی ادبیات: زبان همدلی در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۳۹۶ توسط ،دانشكده خبر شيراز در شهر شیراز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین همایش بین المللی ادبیات: زبان همدلی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نخستین همایش بین المللی ادبیات: زبان همدلی