اولین کنگره پژوهش های دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی خراسان، آبان ماه ۱۳۹۷

اولین کنگره پژوهش های دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی خراسان

First Student Congress of Khorasan University of Medical Sciences

پوستر اولین کنگره پژوهش های دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی خراسان

اولین کنگره پژوهش های دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی خراسان در تاریخ ۱ آبان ۱۳۹۷ توسط دانشگاه علوم پزشکی گناباد،كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي گناباد در شهر گناباد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنگره پژوهش های دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی خراسان مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنگره پژوهش های دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی خراسان