اولین کنگره پژوهش های دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی خراسان، آبان ماه 97

اولین کنگره پژوهش های دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی خراسان

First Student Congress of Khorasan University of Medical Sciences

پوستر اولین کنگره پژوهش های دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی خراسان

اولین کنگره پژوهش های دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی خراسان در تاریخ ۱ آبان ۱۳۹۷ توسط کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گناباد در شهر گناباد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنگره پژوهش های دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی خراسان مراجعه فرمایید.


محورهای کنگره:

بهداشت

پزشکی

توانبخشی

علوم پایه پزشکی

دندانپزشکی

پرستاری

مامایی

سلول های بنیادی

داروشناسی

طب سنتیمقالات پذیرش شده در اولین کنگره پژوهش های دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی خراسان