اولین کنفرانس ملی علوم انسانی، فروردین ماه ۱۳۹۵

اولین کنفرانس ملی علوم انسانی

پوستر اولین کنفرانس ملی علوم انسانی

اولین کنفرانس ملی علوم انسانی در تاریخ ۳۱ فروردین ۱۳۹۵ توسط ،موسسه مديريت كنفرانس هاي علمي انديشوران هزاره سوم در شهر قم برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی علوم انسانی مراجعه فرمایید.