دومین همایش ملی توسعه پایدار استان کهکیلویه و بویر احمد، اسفند ماه ۱۳۹۵

دومین همایش ملی توسعه پایدار استان کهکیلویه و بویر احمد

پوستر دومین همایش ملی توسعه پایدار استان کهکیلویه و بویر احمد

دومین همایش ملی توسعه پایدار استان کهکیلویه و بویر احمد در تاریخ ۱۹ اسفند ۱۳۹۵ توسط ،دانشگاه ياسوج در شهر یاسوج برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی توسعه پایدار استان کهکیلویه و بویر احمد مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی توسعه پایدار استان کهکیلویه و بویر احمد