چهارمین همایش ملی توسعه دانایی محور "خلیج فارس؛ دریای فرصت ها "، اردیبهشت ماه ۱۳۹۴

چهارمین همایش ملی توسعه دانایی محور "خلیج فارس؛ دریای فرصت ها "

The 4th National Conference on Knowledge - Based Development The Persian Gulf As the Sea of Opportunities

پوستر چهارمین همایش ملی توسعه دانایی محور "خلیج فارس؛ دریای فرصت ها "

چهارمین همایش ملی توسعه دانایی محور "خلیج فارس؛ دریای فرصت ها " در تاریخ ۹ اردیبهشت ۱۳۹۴ توسط دانشگاه خلیج فارس،دانشگاه خليج فارس در شهر بوشهر برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.