اولین همایش ملی توسعه دانش بنیان صنایع نفت، گاز و پتروشیمی ، اسفند ماه ۱۳۹۲

اولین همایش ملی توسعه دانش بنیان صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

National Conference on Knowledge Based Development of Oil, Gaz and Petrochemical Industries

پوستر اولین همایش ملی توسعه دانش بنیان صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

اولین همایش ملی توسعه دانش بنیان صنایع نفت، گاز و پتروشیمی در تاریخ ۸ اسفند ۱۳۹۲ توسط ،شركت صنعت ياران نوين ارجان و پتروشيمي رازي در شهر ماهشهر برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی توسعه دانش بنیان صنایع نفت، گاز و پتروشیمی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی توسعه دانش بنیان صنایع نفت، گاز و پتروشیمی