اولین کنفرانس ملی دستاوردهای پژوهشی در روانشناسی،علوم تربیتی و علوم انسانی، اسفند ماه ۱۳۹۶

اولین کنفرانس ملی دستاوردهای پژوهشی در روانشناسی،علوم تربیتی و علوم انسانی

First National Conference on Research Achievements in Psychology, Educational Sciences and Humanities

پوستر اولین کنفرانس ملی دستاوردهای پژوهشی در روانشناسی،علوم تربیتی و علوم انسانی

اولین کنفرانس ملی دستاوردهای پژوهشی در روانشناسی،علوم تربیتی و علوم انسانی در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۳۹۶ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون،اکولوژی ایراندانشگاه آزاد اسلامي واحد كازرون در شهر کازرون برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.