همایش منطقه ای مهندسی زلزله و زلزله شناسی

همایش منطقه ای مهندسی زلزله و زلزله شناسی

Regional Conference of Earthquake Engineering and Seismology

همایش منطقه ای مهندسی زلزله و زلزله شناسی در تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۸۸ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشمر در شهر کاشمر برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در همایش منطقه ای مهندسی زلزله و زلزله شناسی