همایش منطقه ای مهندسی زلزله و زلزله شناسی، آذر ماه ۱۳۸۸

همایش منطقه ای مهندسی زلزله و زلزله شناسی

Regional Conference of Earthquake Engineering and Seismology

همایش منطقه ای مهندسی زلزله و زلزله شناسی در تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۸۸ توسط ،دانشگاه آزاد اسلامي واحد كاشمر در شهر کاشمر برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش منطقه ای مهندسی زلزله و زلزله شناسی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش منطقه ای مهندسی زلزله و زلزله شناسی