همایش سبک زندگی امام سجاد (ع)

همایش سبک زندگی امام سجاد (ع)

پوستر همایش سبک زندگی امام سجاد (ع)

همایش سبک زندگی امام سجاد (ع) در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۹۲ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد و تحت حمایت سیویلیکا در شهر یزد برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


موضوعات همایش:

- مفهوم سبک زندگی از منظر امام سجاد
- بررسی مبانی و شاخصه های سبک زندگی در سیره امام سجاد (ع)
- الگوها، مدلهاو نمادهای سبک زندگی در سیره امام سجاد (ع)
- مولفه های سبک زندگی از منظر امام سجاد (ع)
- اصول و روش های تغییر در سبک زندگی از منظر امام سجاد (ع)
- اصول و روش های نوآوری در سبک زندگی از منظر امام سجاد (ع)
- نقش سیره امام سجاد (ع) در سبک زندگی
- آسیب شناسی سبک زندگی اسلامی در سیره امام سجاد (ع)
- مولفه های سبک زندگی اسلامی در صحیفه سجادیه
- مولفه های سبک زندگی اسلامی در رساله حقوق

 


محورهای همایش:

- سبک زندگی امام سجاد (ع) در مقیاس فردی
- سبک زندگی امام سجاد (ع) در مقیاس خانوادگی
- سبک زندگی امام سجاد (ع) در مقیاس اجتماعی
- سبک زندگی امام سجاد (ع) در مقیاس حکومتیمقالات پذیرش شده در همایش سبک زندگی امام سجاد (ع)