همایش سبک زندگی امام سجاد (ع)، اسفند ماه ۱۳۹۲

همایش سبک زندگی امام سجاد (ع)

Imam Sajjad Lifestyle Conference

پوستر همایش سبک زندگی امام سجاد (ع)

همایش سبک زندگی امام سجاد (ع) در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۹۲ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد،دانشگاه آزاد اسلامي واحد يزد در شهر یزد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش سبک زندگی امام سجاد (ع) مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش سبک زندگی امام سجاد (ع)