همایش خانواده، اختلال اتیسم و چالش های همراه، اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

همایش خانواده، اختلال اتیسم و چالش های همراه

Family Conferencing, Autism Disorder and Challenges

پوستر همایش خانواده، اختلال اتیسم و چالش های همراه

همایش خانواده، اختلال اتیسم و چالش های همراه در تاریخ ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ توسط دانشگاه علامه طباطبائی،دانشگاه علا مه طباطبايي در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش خانواده، اختلال اتیسم و چالش های همراه مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش خانواده، اختلال اتیسم و چالش های همراه