اولین کنفرانس بین المللی مهار تورم، رشد تولید (با محوریت بسیج اقتصادی)، بهمن ماه ۱۴۰۲

اولین کنفرانس بین المللی مهار تورم، رشد تولید (با محوریت بسیج اقتصادی)

The first international conference on inflation control, production growth (centered on economic mobilization)

پوستر اولین کنفرانس بین المللی مهار تورم، رشد تولید (با محوریت بسیج اقتصادی)

اولین کنفرانس بین المللی مهار تورم، رشد تولید (با محوریت بسیج اقتصادی) در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۴۰۲ توسط ،دانشگاه آلماتی قزاقستانپژوهشگاه آموزش و تحقیقات مهندسیشرکت مهندسی مشاور زمین سازه صدرا در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی مهار تورم، رشد تولید (با محوریت بسیج اقتصادی) مراجعه فرمایید.