اولین همایش منطقه ای مهندسی عمران

اولین همایش منطقه ای مهندسی عمران

The first regional conference of Civil Engineering

اولین همایش منطقه ای مهندسی عمران در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۰ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد جویبار در شهر جویبار برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش منطقه ای مهندسی عمران