اولین همایش منطقه ای مهندسی عمران، اردیبهشت ماه ۱۳۹۰

اولین همایش منطقه ای مهندسی عمران

The first regional conference of Civil Engineering

اولین همایش منطقه ای مهندسی عمران در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۰ توسط ،دانشگاه آزاد اسلامي واحد جويبار در شهر جویبار برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش منطقه ای مهندسی عمران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش منطقه ای مهندسی عمران