اولین همایش منطقه ای طراحی پایدار در طراحی صنعتی، اسفند ماه ۱۳۹۲

اولین همایش منطقه ای طراحی پایدار در طراحی صنعتی

پوستر اولین همایش منطقه ای طراحی پایدار در طراحی صنعتی

اولین همایش منطقه ای طراحی پایدار در طراحی صنعتی در تاریخ ۲۲ اسفند ۱۳۹۲ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد جویبار،دانشگاه آزاد اسلامي واحد جويبار در شهر جویبار برگزار گردید.