اولین همایش منطقه ای حسابداری و مدیریت، آبان ماه ۱۳۹۲

اولین همایش منطقه ای حسابداری و مدیریت

The 1st Conference on Accounting and Management

اولین همایش منطقه ای حسابداری و مدیریت در تاریخ ۲۹ آبان ۱۳۹۲ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد جویبار،دانشگاه آزاد اسلامي واحد جويبار در شهر جویبار برگزار گردید.