نخستین همایش ملی فرهنگ و هنر بومی و سنتی، اسفند ماه ۱۴۰۲

نخستین همایش ملی فرهنگ و هنر بومی و سنتی

The first national conference of indigenous and traditional culture and art

پوستر نخستین همایش ملی فرهنگ و هنر بومی و سنتی

نخستین همایش ملی فرهنگ و هنر بومی و سنتی در تاریخ ۲۴ اسفند ۱۴۰۲ توسط ،جُستارنامه فَرهَنگ وَ هُنَرِ اِسلامی در شهر بندرعباس برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین همایش ملی فرهنگ و هنر بومی و سنتی مراجعه فرمایید.