نخستین همایش ملی پژوهش های نوین در اقدام پژوهی، راه کارها و پیشنهادات، آبان ماه ۱۴۰۲

نخستین همایش ملی پژوهش های نوین در اقدام پژوهی، راه کارها و پیشنهادات

The first national conference of new researches in action research, work methods and suggestions

پوستر نخستین همایش ملی پژوهش های نوین در اقدام پژوهی، راه کارها و پیشنهادات

نخستین همایش ملی پژوهش های نوین در اقدام پژوهی، راه کارها و پیشنهادات در تاریخ ۲۴ آبان ۱۴۰۲ توسط ،جُستارنامه فَرهَنگ وَ هُنَرِ اِسلامی در شهر بندرعباس برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین همایش ملی پژوهش های نوین در اقدام پژوهی، راه کارها و پیشنهادات مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نخستین همایش ملی پژوهش های نوین در اقدام پژوهی، راه کارها و پیشنهادات