دومین همایش ملی مدیریت کشاورزی، اسفند ماه 91

دومین همایش ملی مدیریت کشاورزی

2th Congress of Agricultural Management

پوستر دومین همایش ملی مدیریت کشاورزی

دومین همایش ملی مدیریت کشاورزی در تاریخ ۲۳ اسفند ۱۳۹۱ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم در شهر جهرم برگزار گردید.


محورهای همایش:

- بیوتکنولوژی گیاهی
- ضایعات محصولات کشاورزی
- مکانیزاسیون کشاورزی
- کشاورزی زیستی (ارگانیک)
- نظام بیمه ای محصولات کشاورزی
- بهره برداری بهینه از منابع آب و خاک
- بهینه سازی فرآیند تولید محصولات کشاورزی
- آفات ، بیماریهای گیاهی و علف های هرز
- ترویج و آموزش کشاورزی
- باغبانی
- گیاهان دارویی
- علوم دامی
- آبیاری
- زراعت و اصلاح نباتات