دومین همایش ملی مدیریت کشاورزی، اسفند ماه ۱۳۹۱

دومین همایش ملی مدیریت کشاورزی

2th Congress of Agricultural Management

پوستر دومین همایش ملی مدیریت کشاورزی

دومین همایش ملی مدیریت کشاورزی در تاریخ ۲۳ اسفند ۱۳۹۱ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم،دانشگاه آزاد اسلامي واحد جهرم در شهر جهرم برگزار گردید.