همایش دبیران مجلات علوم پزشکی ایران، آبان ماه ۱۳۹۷

همایش دبیران مجلات علوم پزشکی ایران

Conference of Iranian Medical Journals Editors

پوستر همایش دبیران مجلات علوم پزشکی ایران

همایش دبیران مجلات علوم پزشکی ایران در تاریخ ۳۰ آبان ۱۳۹۷ توسط دانشگاه علوم پزشکی مشهد،دانشگاه علوم پزشكي مشهدكميسيون نشريات وزارت بهداشت-انجمن سردبيران نشريات علوم پزشكي ايران-انجمن دبيران نشريات علمي اروپا در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش دبیران مجلات علوم پزشکی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش دبیران مجلات علوم پزشکی ایران