همایش ملی جلوه های هنر ایرانی اسلامی در فرهنگ،علوم و اسناد، اسفند ماه 97

همایش ملی جلوه های هنر ایرانی اسلامی در فرهنگ،علوم و اسناد

National Conference on Iranian Islamic Art Effects in Culture, Science and Documentation

پوستر همایش ملی جلوه های هنر ایرانی اسلامی در فرهنگ،علوم و اسناد

همایش ملی جلوه های هنر ایرانی اسلامی در فرهنگ،علوم و اسناد در تاریخ ۹ اسفند ۱۳۹۷ توسط دانشگاه گیلان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر رشت برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


 

اهداف برگزاری همایش :                                                    

- بحث و تبادل نظر میان پژوهشگران، استادان و دانشجویان در حوزه زیبایی شناسی هنر

-  دست یابی به الگوهای هویت مدار از طریق مطالعه هنرهای تصویری ایران

-  روش شناسی پژوهش در زمینه هنرهای بصری ایرانی اسلامی

-  بررسی رابطه زیبایی شناسی بصری هنرها، با حوزه علوم دیگر

- توسعه علمی مطالعات نظری هنرهای ایران

- ایجاد زمینه های کاربرد هنرهای بومی در هنرهای تجسمی

- گسترش زمینه های مطالعات نظری در هنرهای نمایشی و موسیقی

-توسعه مطالعات نظری در معماری و شهرسازی 

- نقد و بررسی هنرهای کاربردی 

 

 

محور ها و حوزه پژوهش:                                                             

تاریخ هنر ، نقاشی ،ارتباط تصویری، موسیقی ، معماری، شهرسازی، صنایع دستی ، نمایش ، داستان    نویسی ، رقص های آیینی ، سینما ، عکاسی ، فرش ، چاپ دستی مجسمه سازی ، باستانشناسی ، مرمت آثار هنری ، هنر چوب ، هنر فلزکاری، خطاطی دیوارنگاری 

 هنر اسلامی ، نمادشناسی ، هنرهای حوزه شرق هنر، ریاضیات و هنر، هنرهای زینتی هنر خیابانی و   گرافیتی ، هنر پارچه ، هنر ویدئو ، هنر عروسک گردانی ،طراحی صحنه هنر چیدمان و دکور             

موضوعات و  زیر محورهای ذیل پیشنهاد می گردد :

 

همایش ملی جلوه های هنر ایرانی اسلامی در فرهنگ، علوم و اسناد

 

محورهای همایش

-رابطه  هنرهای ایرانی اسلامی  و  فرهنگ

جغرافیای فرهنگی ایران باستان و در دوره اسلامی

ارتباط هنرهای ایران باستان و دوره اسلامی با آداب ، رسوم ، باورها  و فرهنگ شفاهی ایران

مقایسه تطبیقی نقش آیین ها و آداب و رسوم و فرهنگ شفاهی در هنر ایران باستان و در دوره اسلامی

رابطه بیناتمدنی هنر  ایران و سایر ملل در دوره باستان و دوره اسلامی

بازتاب و رابطه  هنر  با متون مکتوب فرهنگی ایران باستان و دوره اسلامی

 

-رابطه هنرهای ایرانی اسلامی و علوم

مطالعات تطبیقی معماری و شهرسازی ایران باستان و دوره اسلامی

تحلیل ارتباط علوم و چگونگی کاربرد هنر در ترویج و رشد علوم باستان و دوره اسلامی

ارتباط علم نجوم و هنر باستان و دوره اسلامی

ارتباط علوم غریبه و هنر باستان و دوره اسلامی

ارتباط علم پزشکی و هنر باستان و دو دوره اسلامی

تقویم و گاهنگاری و هنر باستان و دو دوره اسلامی

مطالعه تطبیقی ارتباط هنرها و علوم در دوره باستان و دوره اسلامی

مطالعه بیناتمدنی هنرها و علوم در دوره باستان و دوره اسلامی

 

-رابطه  هنرهای ایرانی اسلامی، خط، نوشتار و اسناد مکتوب

تحلیل سیر تحول خطوط ایران باستان و  دوره اسلامی بر اساس اسناد مکتوب

مطالعه اسناد  نفوذ خط و نوشتار ایرانی در هنرهای سایر ملل در دوره باستان و اسلامی

تحلیل تأثیر خط و نوشتار در ایران باستان و دوره اسلامی و تأثیر آن بر هنر

تحلیل جایگاه هنر در اسناد خطی نجومی و تقویم نگاری در دوره اسلامی

تحلیل جایگاه هنر در اسناد خطی دینی و قرآن های دوره اسلامی

تحلیل جایگاه خط و هنر در مهرهای قبل از اسلام و مهرها ی دوره اسلامی

مطالعه خط و نوشتار در منسوجات دوره اسلامی

 

رویکردهای پژوهش : مطالعه سیر تحول و تطور نقوش

تحلیل جنبه های زیبایی شناسی و محتوایی در گونه­ های مختلف هنرهای ایران باستان و دوره اسلامی

تأثیر متون ادبی، دینی و اساطیری بر گونه­ های مختلف هنرهای ایران باستان و دوره اسلامی

مطالعه ویژگی های زیبایی شناسی و محتوایی نقوش و نمادها در هنرهای ایران باستان و دوره اسلامی

مطالعه مفاهیم  و سیر تطور نقوش  در هنرهای ایران باستان و دوره اسلامی

مفهوم شناسی هنرهای ایران باستان و دوره اسلامی از منظر فرهنگی ، دینی، روان شناسی ، جامعه شناسی و...

تحلیل رابطه بینا تمدنی هنرهای ایرانی با سایر  تمدن­ها بر اساس اسناد موجود

مطالعه نقش روابط بینافرهنگی در شکل گیری هنرهای ایران باستان و دوره اسلامی

مطالعه ارتباط هنرهای کهن ، هنرهای سنتی و بومی با هنرهای نوین تصویری
شامل: آثار گرافیکی، نقاشی ، موسیقی ، خوشنویسی ، منسوجات و بافته ها ، صنایع دستی و چوبی، مجسمه سازی و....

مطالعه تاثیرات هنرهای غیر ایرانی معاصر بر هنرهای سنتی و نوین ایرانی