همایش ملی جلوه های هنر ایرانی اسلامی در فرهنگ،علوم و اسناد، اسفند ماه ۱۳۹۷

همایش ملی جلوه های هنر ایرانی اسلامی در فرهنگ،علوم و اسناد

National Conference on Iranian Islamic Art Effects in Culture, Science and Documentation

پوستر همایش ملی جلوه های هنر ایرانی اسلامی در فرهنگ،علوم و اسناد

همایش ملی جلوه های هنر ایرانی اسلامی در فرهنگ،علوم و اسناد در تاریخ ۹ اسفند ۱۳۹۷ توسط دانشگاه گیلان،دانشگاه گيلان در شهر رشت برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی جلوه های هنر ایرانی اسلامی در فرهنگ،علوم و اسناد مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی جلوه های هنر ایرانی اسلامی در فرهنگ،علوم و اسناد