همایش ملی کشاورزی و سلامت، اسفند ماه ۱۳۹۹

همایش ملی کشاورزی و سلامت

National Conference on Agriculture and Health

پوستر همایش ملی کشاورزی و سلامت

همایش ملی کشاورزی و سلامت در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۹۹ توسط دانشگاه جیرفت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جیرفت، در شهر جیرفت برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی کشاورزی و سلامت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی کشاورزی و سلامت