اولین کنفرانس بین المللی مدیریت یکپارچه منابع آب در گذر زمان، مهر ماه ۱۳۹۹

اولین کنفرانس بین المللی مدیریت یکپارچه منابع آب در گذر زمان

1st International Conference on Integrated Water Resources Management along the Time

پوستر اولین کنفرانس بین المللی مدیریت یکپارچه منابع آب در گذر زمان

اولین کنفرانس بین المللی مدیریت یکپارچه منابع آب در گذر زمان در تاریخ ۲۲ مهر ۱۳۹۹ توسط دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، در شهر ساری برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.