کنفرانس ملی روش های کاربردی حل مسائل فنی بیلان آب کشور، آبان ماه ۱۴۰۱

کنفرانس ملی روش های کاربردی حل مسائل فنی بیلان آب کشور

National conference of practical methods to solve the technical problems of the country's water balance

پوستر کنفرانس ملی روش های کاربردی حل مسائل فنی بیلان آب کشور

کنفرانس ملی روش های کاربردی حل مسائل فنی بیلان آب کشور در تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۱ توسط دانشگاه تهران،اندیشکده تدبیر آب در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس ملی روش های کاربردی حل مسائل فنی بیلان آب کشور مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس ملی روش های کاربردی حل مسائل فنی بیلان آب کشور