هفتمین کنگره بین المللی دامپزشکی طیور، بهمن ماه ۱۳۹۸

هفتمین کنگره بین المللی دامپزشکی طیور

7th international veterinary poultry congress

پوستر هفتمین کنگره بین المللی دامپزشکی طیور

هفتمین کنگره بین المللی دامپزشکی طیور در تاریخ ۱۵ بهمن ۱۳۹۸ توسط ،دامپزشکی طیور ایرانانجمن دامپزشكي طيور ايرانسازمان نظام دامپزشكي جمهوري اسلامي ايران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین کنگره بین المللی دامپزشکی طیور مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین کنگره بین المللی دامپزشکی طیور