هفتمین کنگره بین‌المللی دامپزشکی طیور، بهمن ماه ۱۳۹۸

هفتمین کنگره بین‌المللی دامپزشکی طیور

7th international veterinary poultry congress

پوستر هفتمین کنگره بین‌المللی دامپزشکی طیور

هفتمین کنگره بین‌المللی دامپزشکی طیور در تاریخ ۱۵ بهمن ۱۳۹۸ توسط ،دامپزشکی طیور ایرانانجمن دامپزشكي طيور ايرانسازمان نظام دامپزشكي جمهوري اسلامي ايران در شهر تهران برگزار گردید.