اولین کنفرانس ملی معماری اسلامی، میراث شهری و توسعه پایدار، اردیبهشت ماه ۱۳۹۵

اولین کنفرانس ملی معماری اسلامی، میراث شهری و توسعه پایدار

First National Conference on Islamic Architecture, Urban Heritage and Sustainable Development

پوستر اولین کنفرانس ملی معماری اسلامی، میراث شهری و توسعه پایدار

اولین کنفرانس ملی معماری اسلامی، میراث شهری و توسعه پایدار در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۵ توسط ،موسسه بين المللي ايرانيان واداره كل ميراث فرهنگي ،صنايع دستي وگردشگري استان تهران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی معماری اسلامی، میراث شهری و توسعه پایدار مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی معماری اسلامی، میراث شهری و توسعه پایدار