اولین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش

اولین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش

پوستر اولین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش

اولین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش در تاریخ ۵ شهریور ۱۳۹۴ تا ۶ شهریور ۱۳۹۴ توسط دانشگاه بین المللی چابهار و تحت حمایت سیویلیکا در شهر چابهار برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای اصلی همایش:

-مدیریت تربیت بدنی وعلوم ورزشی 
-فیزیولوژی ورزشی و تغذیه ورزشی
-حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی
-بیومکانیک ورزشی
-رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی
 
محورهای فرعی همایش:

-مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی
-مدیریت رویدادهای ورزشی
-مدیریت راهبردی در ورزش
-مدیریت سازمان های ورزشی
-گردشگری ورزشی
-کارآفرینی ورزشی
-آموزش از راه دور در ورزش
-خصوصی سازی در ورزش
-بازاریابی ورزشی
-اقتصاد و نوآوری در ورزش
-ورزش همگانی
-ورزش بانوان
-ورزش های بومی-محلی
-رسانه و ورزش
-فرهنگ و ورزش
-استعدادیابی ورزشی
-ورزش های آبی و ساحلی
-فناوری و مهندسی در ورزش
-پزشکی ورزشی
-ورزش و اوقات فراغت
-جامعه شناسی ورزشی
-ورزش معلولین و جانبازان
-اخلاق در ورزش
-حقوق ورزشی
-و سایر موضوعات مرتبط با تربیت بدنی و علوم ورزشی
 
محور ویژه همایش:
-اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی در ورزشمقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش