سی و هفتمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی، مهر ماه ۱۴۰۲

سی و هفتمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی

The 37th International Islamic Unity Conference

پوستر سی و هفتمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی

سی و هفتمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی در تاریخ ۹ مهر ۱۴۰۲ توسط ،مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سی و هفتمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سی و هفتمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی