همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، اسفند ماه ۱۳۹۷

همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

International Conference on Modern Horizons in Computer Engineering and Information Technology

پوستر همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات در تاریخ ۵ اسفند ۱۳۹۷ توسط ،انجمن افق نوين علم و فناوري در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات